Pegasus L1s vs Muckross L1s

6 - 0
Full Time

Pegasus L1s vs Cork Harlequins L1s

3 - 0
Full Time

Pegasus L1s vs Belfast Harlequins L1s

5 - 0
Full Time

Pegasus L1s vs Ards L1s

4 - 1
Full Time

Pegasus L1s vs Railway Union L1s

3 - 1
Full Time

Pegasus L1s vs Pembroke Wanderers L1s

2 - 0
Full Time

Pegasus L1s vs Old Alex L1s

1 - 0
Full Time

Pegasus L1s vs Loreto L1s

0 - 2
Full Time

Pegasus L1s vs UCD L1s

3 - 2
Full Time